Nhà Phân Phối Văn Phòng Phẩm Thanh Đạt

TẬP HS Helloteen 96 Trang

LIÊN HỆ: 0292 3762 754

- Tập 96 trang: in Ngang, 5 ô li, Định lượng 120 g/m2.

- Sử dụng độ trắng không làm hại mắt.

- Giấy viết không lem, không thấm.

- Không sử dụng mùi thơm độc hại.

Chọn số lượng