Nhà Phân Phối Văn Phòng Phẩm Thanh Đạt

TẬP SINH VIÊN VÒNG QUANH THẾ GIỚI 200 TRANG

LIÊN HỆ: 0292 3762 754

 Tập 96 trang, 200 trang : in Ngang, 4 ô li & 5 ô li, Định lượng 70 g/m2

- Sử dụng độ trắng không làm hại mắt.

- Không sử dụng mùi thơm độc hại.

Chọn số lượng