Nhà Phân Phối Văn Phòng Phẩm Thanh Đạt

TẬP PETS THÚ CƯNG 96 TRANG

LIÊN HỆ: 0292 3762 754

Tập học sinh 96T luôn bìa và lót

Khổ thành phẩm: 15,5*20,5 ±0,2 cm

Ruột giấy định lượng 58 gr/m2 ± 2

Độ trắng giấy 90 ± 2

Giấy viết dành cho học sinh viết bút bi, không mùi thơm độc hại.

Chọn số lượng